شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

 

 

ضمانت دستگاه و قطعات

– دستگاه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر به مدت 18 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت میباشد.
 

شرایط تعویض دستگاه

– دستگاه به مدت 7 روز از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر، در صورت داشتن ایراد سخت افزاری ناشی از ساخت دارای شرایط تعویض میباشد.

 

ضمانت لوازم جانبی (هندزفری، آداپتور و کابل)

– لوازم جانبی داخل جعبه دستگاه به مدت 6 ماه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر ، در صورت داشتن ایراد ناشی از ساخت تحت ضمانت میباشد.

 

شرایط ضمانت باطری دستگاه

– دستگاههای دارای باطری خارجی ، 6 ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشد.
– دستگاههای دارای باطری داخلی ، مطابق با گارانتی دستگاه به مدت 18ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشند.

 

مواردی که دستگاه را از ضمانت خارج می کند:

 1. تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه
 2. هرگونه آسیب فیزیکی مانند فرورفتگی، ضربه خوردگی، خراش، شکستگی، استفاده غلط و غیر معمول از محصول و سایر موارد مشابه به تشخیص کارشناسان این مرکز
 3. باز شدن و یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز
 4. نصب نرم افزارهای غیر مجاز و Root کردن دستگاه که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد.
 5. استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی
 6. نوسانات برقی که باعث آسیب به دستگاه شده باشد.

در صورت بروز برخی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری حفظ اطلاعات مشتری تضمین نمی گردد.

ارائه فاکتور خرید معتبر و کارت گارانتی جهت ارائه کلیه خدمات الزامی میباشد.

 

شرایط فاکتور معتبر

 1. دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 2. آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 3. نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 4. فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 5. تاریخ درج شده باشد.
 6. اطلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد(مدل، IMEI)

 

شرایط ابطال گارانتی دستگاه

 1. اقدام به سرویس، تعمیر و یا هرگونه تغییر در محصول توسط افراد غیرمجاز
 2. هر گونه ضربه‌خوردگی و هرگونه تماس با مایعات و رطوبت
 3. نصب هرگونه نرم‌افزار و برنامه غیرمجاز که مورد تایید شرکت نباشد.
 4. استفاده، نگهداری و آزمایش ناصحیح و هرگونه تغییر و خارج ساختن محصول از شکل عادی
 5. خرابی در اثر استفاده از هرگونه باتری و لوازم جانبی متفرقه و تاییدنشده از سوی شرکت
 6. استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش، شکستگی و رنگ‌رفتگی